Wyniki wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019 - 2023


Radny : Sebastian Kałuża

-wybrany w wyborach samorządowych w 2018r. na kolejną kadencję


Decyzją wyborców przybyłych na Zebranie Wiejskie w dniu 06 lutego 2019 r. Inga Kubas obejmuje obowiązki sołtysa na kolejne 5 lat,  rozpoczynając tym  samym swoją IV kadencję.


Członkami Rady Sołeckiej zostali :

1. Adrian Cyron
2. Małgorzata Imiela
3. Marek Kałuża
4. Małgorzata Kuczmera
5. Wieczorek Renata
6. Wieszok Werner


Sprawozdanie z działalności sołtysa za czas kadencji 2015 – 2018 

W styczniu 2015r. na Zebraniu Wiejskim w Bycinie decyzją mieszkańców zostałam wybrana na trzecią kadencję pełnienia funkcji sołtysa wraz z sześcioosobową Radą Sołecką w składzie: Nina Kopytko, Renata Wieczorek, Marek Kałuża, Damian Wróbel, Herbert Suchanek i Werner Wieszok.

Moja praca w trakcie trzeciej kadencji była po części poświęcona zadaniom rozpoczętym w poprzednich latach jak i podejmowaniem nowych wyzwań.
Dobra i kreatywna współpraca z Radnym – Panem Sebastianem Kałużą bardzo mi pomagała. Do ważnych dla mnie, załatwionych w tej kadencji zadań należy: wykonanie oświetlenia lampami solarnymi ul. Wąskiej i drogi na Śluzę, wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Leśnej, oraz wpisanie do inicjatyw samorządowych w randze powiatu na rok 2019 zapisu o współfinansowaniu projektu chodnika przy ul. Szkolnej. Moim małym sukcesem jest wykonanie naprawy przejazdu kolejowego w pasie drogi na Śluzę przez służby linii kolejowej Kotlarni.

Czytaj całość

Wyniki wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2015 - 2018

Radny : Sebastian Kałuża


Decyzją wyborców przybyłych na Zebranie Wiejskie w dniu 27 stycznia 2015 r. Inga Kubas obejmuje obowiązki sołtysa na kolejne 4 lata


Członkami Rady Sołeckiej zostali :

1. Kałuża Marek
2. Kopytko Nina
3. Suchanek Herbert
4. Wieczorek Renata
5. Wieszok Werner
6. Wróbel Damian

 

 

img_0153comp_1414Dziękuję wszystkim, którzy swoim poparciem ponownie powierzyli mi funkcję Sołtysa miejscowości Bycina. Dziękuję za zaufanie i obiecuję, że będe ją pełniła najlepiej jak umiem a dwukadencyjne doświadczenie z pewnością mi w tym pomoże.


Nowo wybranej Radzie Sołeckiej dziękuję za słowo "tak" i myślę, że wspólnie zrobimy wszystko najlepiej jak umiemy dla dobra mieszkańców i naszej Byciny.


Nowiny Gliwickie z 18.04.2007r. i pierwsza prezentacja sołtysów Gminy Rudziniec kadencji 2007-2010. Wtedy zaczynałam służbę dla Byciny. Problemy z 2007 roku, jak można przeczytac w tej krótkiej prezentacji, teraz również nic nie straciły na aktualności.

 


Sprawozdanie z działalności sołtysa za czas kadencji 2011 – 2014 

 

W lutym 2011r. na Zebraniu Wiejskim w Bycinie decyzją mieszkańców zostałam wybrana na drugą kadencję  do pełnienia funkcji sołtysa wraz z sześcioosobową Radą Sołecką w składzie: Renata Grobosz, Renata Wieczorek, Marek Kałuża, Jan Paluch, Herbert Suchanek i Werner Wieszok.


    Moja praca w kolejnej kadencji była po części poświęcona zadaniom rozpoczętym w poprzednich latach jak i podejmowaniem nowych wyzwań.


    Lata 2011 – 2014 były kolejnym okresem  funkcjonowania Funduszu Sołeckiego , który nauczyliśmy się jako Sołectwo coraz sprawniej dla dobra mieszkańców wykorzystywać. Kolejne Zebrania Wiejskie poprzedzone spotkaniami Rady Sołeckiej dokonywały podziału środków finansowych oddanych nam do dyspozycji. Wszystkie nasze decyzje wpisywały się w ideę działania Funduszy Sołeckich – dla dobra mieszkańców , poprawy warunków życia i zgodnie ze strategią rozwoju Gminy i jej zadaniami własnymi.

 

Czytaj całość


Sprawozdanie z działalności sołtysa za czas kadencji 2007-2010


W lutym 2007r. na Zebraniu Wiejskim w Bycinie decyzją mieszkańców zostałam wybrana do pełnienia funkcji sołtysa wraz z sześcioosobową Radą Sołecką.


    Moje zadania rozpoczęłam od pism kierowanych do  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z prośbą o zobligowanie właściciela pałacu w Bycinie do demontażu  rusztowań ze ścian tej budowli. Ich stan poważnie zagrażał bezpieczeństwu publicznemu. Potem, z inicjatywy mieszkańców przy ul. Pyskowickiej wystąpiłam do firmy Vattenfall o wymianę drewnianych nośników linii energetycznej – ta sprawa sfinalizowała się kilka miesięcy temu i w efekcie nastąpiła wymiana słupów drewnianych na nowe – betonowe. Dbając o bezpieczeństwo kierowców i pieszych, poprzez kontakt z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i referatem dróg w Gminie Rudziniec doprowadziłam do umieszczenia lustra przy wyjeździe z ul. Klubowej na drogę krajową – DK 40.

 

Czytaj całość


OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.